Werkgroep reünie

De werkgroep reünie is druk bezig met de voorbereidingen. In tegenstelling tot de vorige twee grote reünies in 1993 en 2008 worden geen uitnodigingen per post verstuurd. Inschrijven kan vanaf april op de jubileumwebsite. Naast het vooral ontmoeten van reünisten en oud-docenten zal er aandacht zijn voor bijzondere activiteiten, waaronder reizen in de themalokalen. Daarnaast verzorgt een aantal oud-docenten lessen, er zijn rondleidingen door het vernieuwde gebouw, er worden groepsfoto’s gemaakt, er is buiten een foodmarket en ’s avonds is er live muziek in de feesttent.
De werkgroep onderzoekt nog de mogelijkheid om via de jubileumwebsite reünisten uit te nodigen voor de reünie.