1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1967

Voorbereiding op de fusie. Pieter Welten wordt directeur van de MMS.
Er wordt een gezamenlijke leerlingenraad gevormd. Samen organiseren we een kerstviering.
De eerste Echo verschijnt.

1968

De Mammoetwet.

Fusie van MMS Maria Auxiliatrix van de Zusters Ursulinen (Werthastraat) met Gymnasium van de Paters van de Heilige Geest (Coenraad Abelsstraat) tot Philips van Horne S.G. voor havo-atheneum.

Pater Peltenburg wordt de eerste rector. De eerste (heterogene) brugklassen ontstaan en voor het eerst vinden er studielessen plaats.

Een oudercommissie wordt gevormd.

1969

Pieter Welten wordt aangesteld als rector.

Er vormt zich een docentenraad.

De school telt 501 leerlingen.

De eerste Romereis is een feit.

1970

Fusie met Meisjesmavo St. Ursula (Van Berlostraat) en Mavo Oost, welke al een fusie was van de Eduardus jongensmavo (Emmasingel) en de mavo van Pensionaat St. Louis. Samengevoegd telt de Philips van Horne nu 1301 leerlingen.
De fusie krijgt vooral gestalte op de heterogene brugklas op de Coenraad Abelsstraat.

1971

Pensionaat St. Louis sluit en wordt later afgebroken. Er komen veertien noodlokalen bij op de Coenraad Abelsstraat. De cijfers 62, 54 en 43 worden voor de komende jaren dé getallen op de brugklasrapporten. We ontwerpen het eerste schoolonderzoek (voor mavo) en de overgangsnormen met de ‘slootnorm’ met veel ruimte in de sloot (besprekingszone). Voor het eerst maken we zelf meerkeuzevragen: Miss Multiple Choice doet haar intrede. Het eerste carnavalsbal bovenbouw. Eerste bezuiniging door de minister: de leerling krijgt 30 i.p.v. 32 lessen.

1972

Eerste musical: Er is nog Hoop. Laatste MMSeindexamens. Eerste mavo-eindexamens en dus voor het eerst doorstroom mavo-havo (ook vanuit Nederweert). Russisch en Spaans worden ingevoerd. Voor het eerst gaan we met leerlingen op reis naar de Franse hoofdstad.

1973

Pieter Welten overlijdt en conrector Herman van Hulst volgt hem op. Eerste havo-eindexamens en dus voor het eerst doorstroom havoatheneum. Er wordt een reis naar Griekenland georganiseerd. Een grote actie voor hongerend Ethiopië brengt fl.16.000,- op.

1974

Start nieuwbouw aan de Wertastraat. Voor het eerst worden eindexamens atheneum afgenomen. Eerst waren er retraites, toen bezinningsdagen en nu werkweken: in de vóóreindexamenklassen en in het begin van het jaar met nieuwe doelstellingen en nieuwe locaties. Judo doet zijn intrede naast vele andere sportactiviteiten.

1975

De onderbouw krijgt een eigen carnavalsbal. Dramatische expressie en levensoriëntatie doen hun intrede. Na de kerstviering verhuizen we naar de nieuwbouw.

1976

De nieuwbouw is klaar met sporthal, vloerbedekking, mediatheek, en geen aparte ruimten voor schooltypes meer. De aankleding van het gebouw kan beginnen. Spectaculaire opening met o.a. de musical ‘Vlieg daar eens in’. De oude gebouwen worden afgestoten. Er wordt een archeologieclub opgericht. Het ongedeeld atheneum, later het ongedeeld vwo (met Grieks) mag worden ingevoerd. De eerste Marokkaanse jongen bezoekt de school.

1977

Sinds de opening van de nieuwbouw gaat de brugklas voortaan ieder jaar naar Bokrijk. De leerlingenraad mag tien huiswerkvrije dagen afspreken. De eerste blinde leerling bezoekt de school.

1978

Voor de eerste keer ‘de laatste lesdag’. Opgraving van de turfput midden in Weert. De brugklas gaat voortaan ook naar Antwerpen. Bij het sportgebeuren grote successen.

1979

Bouw van veertien lokalen: de F-vleugel.

De computer doet zijn intrede op school en er vinden verkeerslessen plaats.

Met het OSP worden de rechten en plichten vastgelegd. Het graf van onze Philips van Horne wordt geopend.

1980

Er wordt een activiteitendag georganiseerd en er komt een heuse minimusical bij de diploma-uitreikingen: Water bij de Wijn.

Een computerclub wordt opgericht.

In de gymles kan men paardrijden, tennissen, squashen.

Den Haag bezuinigt.

1981

Muziek komt in het eindexamenprogramma, wat een grote stimulans zal geven aan allerlei muziekactiviteiten op school.

Voor de eerste keer naar Rusland.

Het eerste personeelsblad De Info verschijnt.

Contacten met lbo.

1982

Maatschappelijk Werk krijgt een wekelijks spreekuur op school.

Klassendocenten worden bijgeschoold.

Op mavo 4 wordt de werkweek afgeschaft maar ze gaan wel langlaufen.

De minister bezuinigt ernstig op de docentensalarissen.

1983

We maken een eigen programma voor lessen (burger)informatica.

Door bezuinigingen van de minister moeten de werkweken voortaan geheel zelf worden georganiseerd.

Er wordt gedemonstreerd tegen de kruisraketten.

“Boem” heet de nieuwe musical.

1984

Voor het eerst: een medezeggenschapsraad, kluisjes, een Berlijnreis.

Tekenen wordt eindexamenvak, eerst op mavo en havo, later ook op het vwo. Ook dit zal een grote stimulans zijn voor kunstexcursies en tentoonstellingen.

We behalen al jaren prijzen voor Ruslandkunde, geschiedeniswerkstukken, wiskundeolympiade en sportontmoetingen.

1985

Voor het eerst een open dag, de viering van valentijnsdag en een dagje Parijs.

Werkweek op havo 4 wordt afgeschaft.

Vorig jaar heette de minimusical bij de diplomauitreikingen ‘Anders??.. Hoezo?’ Dit jaar ‘Het gat in de Markt’.

1986

Tien jaar onder één dak.

De kantine wordt uitgebreid en muziek krijgt lokalen in de F-vleugel.

Er komt een onderhoudsman: Noud.

Onderwijsvernieuwingen en een nieuw rapportagesysteem op de brugklas.

Wiskunde A en B op vwo-eindexamen.

1987

Bokrijk wordt ingeruild voor een studiedag voor alle brugklassen.

De doorstroming van mavo naar havo wordt door de minister moeilijker gemaakt.

Er komt een boekenfonds.

1988

Techniek doet zijn intrede op de tweede klas.

Een rozenverkoopactie.

Een nieuw lokaal erbij in de F-vleugel.

Voor het eerst sponsoring en een vrouwelijke conrector: Wil Lippits-Wacht.

1989

Het muziekspektakel op de activiteitendag krijgt de naam ‘Van Horne Pop’.

Musical ‘Biezjoes’.

De kantine opent een eigen winkel.

Veel studiedagen, bijscholing, eigen methodes.

1990

Rector Herman van Hulst neemt afscheid en Thomas van der Heijden wordt de nieuwe rector.

Tekenen en handvaardigheid krijgen nieuwe lokalen in de F-vleugel; zo komt er ook meer overblijfruimte vrij.

In het kader van de komende basisvorming weer gesprekken met het lbo.

1991

Personeelsuitstap naar Antwerpen.

Deutsch macht Spass!

Franse opstelwedstrijden.

Er wordt gevoetbald tegen docenten.

Er wordt geschaakt. Maar er komt ook een heus computerlokaal.

1992

Einde werkweek voor vwo 5. Einde van de heterogeniteit van de brugklas.

In het kader van de basisvorming komen er twee nieuwe vakken: verzorging en antieke cultuur.

We maken veel muziek, houden tentoonstellingen en er wordt weer eens gestaakt.

1993

De school bestaat 25 jaar!

Er wordt gevoetbald tussen het Philips van Horneteam en het eerste elftal van PSV.

Er verschijnt een jubileumboek. Aan de reünie nemen 3000 leerlingen deel. Rowwen Hèze treedt op, alcoholvrij. Intussen wordt de school door een extern bureau doorgelicht.

Thomas van der Heijden beëindigt het rectoraat, Frans Brüll wordt interim-rector .

1994

Begin van de basisvorming.

De organisatiestructuur verandert: de secties blijven, maar er komen commissies om de kerndirectie te adviseren.

Leerlingen kunnen in de kantine alleen nog met penningen betalen.

Naast de personeelsuitstap naar Aken organiseren enkele docenten culturele reizen voor het personeel naar plaatsen waar belangrijke tentoonstellingen plaatsvinden: Essen, Brugge, Luik. Muziekreis voor leerlingen naar Praag.

Wil Lippits-Wacht wordt benoemd tot rector.

1995

De archeologieclub wint de onderwijsprijs van Limburg. Landelijk behalen we de tweede prijs.

Wil Lippits-Wacht wordt rector.

Het Philips van Horne scholierenvoetbalteam wordt Limburgs kampioen.

1412 Leerlingen brengen hun stem uit bij de scholierenverkiezingen. Grote winnaar: D ’66 met 38,8 %.

In de Echo verschijnen artikelen over troep in de hal; zelfs de leerlingen ergeren zich…

Er wordt (voor de docenten) een cursus samenwerkend leren georganiseerd.

De kerndirectie wordt ook wel het Vaticaan of het Kremlin genoemd.

De voorbereiding op de tweede fase is begonnen. Personeel maakt kennis met het taakbeleid.

1996

Het studiehuis doemt op: voor vwo 5 wordt een proefproject Tweede Fase georganiseerd.

Reislustige docenten bezoeken de Vermeertentoonstelling in Den Haag.

Wisselende groepen docenten volgen de APS-cursus ‘Alle leerlingen bij de les’ door Hiske Alting.

De fusie met Hoogh Weert gaat door, ondanks negatief advies van MR.

MOL wordt VOL.

De cijferadministratie gaat via Puntboek.

Voor het eerst een galabal.

Minister Jan Pronk en de Franse ambassadeur bezoeken de school.

1997

De dagindeling wordt 3-2-2 i.p.v. 2-2-3.

Er komt een mavo/vbo brugklas.

Het studiehuis doet zijn intrede: met vaste vloerbedekking ten bate van het juiste studieklimaat.

Een literaire avond met Jos Joosten, Hafid Bouazza en Arie Storm.

Er worden 70 computers besteld.

Voor het eerst maakt een niet-directielid het rooster.

Studiedag over actief en zelfstandig leren.

Eerste cursus zelfverdediging voor meisjes.

De leerlingen eten massaal koeken t.b.v. Foster Parents.

De school wordt door collega-VOLscholen gevisiteerd.

1998

Nieuw: internet in de school en twee computerlokalen.

Het vak Russisch wordt afgebouwd.

Fusie met de Werthaonderwijsgemeenschap en dus de geboorte van Het Kwadrant.

Een vwo 6-leerling mag als winnaar van het concours Allons en France twee weken naar het WK voetbal in Frankrijk.

In februari landelijke onderwijsstaking. Op onze school doen vier docenten mee.

De Tweede Fase start in augustus, tegelijk met de voorbereiding op het vmbo.

1999

Grote verbouwing: op de plaats van de kabinetten natuurkunde, scheikunde en biologie komt het laboratorium, de lokalen in de B-vleugel worden vernieuwd.

Een nieuwe docentenkamer en een nieuwe mediatheek.

Voor het personeel wordt een herfstfeest georganiseerd.

2000

Vier soorten brugklassen: bk, gth, ha, ag.

Geen basisstof en extrastof meer: er wordt voortaan bevorderd op grond van cijfers en niet meer op grond van adviezen.

Er komt een website.

Nieuw: het vak informatica.

Het plaatselijk bestuur heet voortaan curatorium en de directie centrale directie.

De Archeologieclub viert zijn zilveren jubileum met een opgraving in Schotland.

2001

Vwo+ klassen.

Er start een coachingstraject: 8 docenten worden opgeleid tot coach van docenten. Ook komt er een stagebegeleider in samenwerking met Fontys.

Het schooljaar wordt in vijf periodes verdeeld: iedere periode wordt afgesloten met een proefwerkweek; in de bovenbouw mag niet meer tussentijds worden getoetst (wat niet iedere docent vanzelfsprekend vindt).

2002

Invoering van het vmbo.

Een docent gaat nieuwe docenten begeleiden.

Er komt een onderwijsassistent en een directiesecretaresse.

Fusie met het speciaal onderwijs.

We krijgen een prijs voor een bierproject.

Nieuwe functies: ARBO-coördinator en ICT-coördinator.

2003

Het vmbo doet voor het eerst eindexamen in handvaardigheid en maatschappijleer.

Het gebouw van Hoogh Weert wordt afgestoten: alle leerlingen blijven voortaan op de Wertastraat.

Nog meer coaches: iedere docent kan gecoacht worden.

VOL wordt PSVOL.

Nieuw: twee sectordirecteuren.

2004

Tweetalig onderwijs komt eraan: 19 docenten worden opgeleid om in het Engels les te kunnen geven.

Ook: twee native speakers benoemd.

De school is opnieuw gevisiteerd door collegascholen en aan het visitatierapport wordt een studiedag gewijd.

T3 heeft z’n eerste projectweek.

Er worden docenten geschoold in remedial teaching en faalangstreductietraining.

Voor het eerst wordt het rooster gemaakt door een lid van het oop.

PSVOL wordt LVO.

Het laatste carnavalsbal (voor de bovenbouw) vindt plaats.

2005

De nieuwe F-vleugel. Het gebouw wordt geopend met een door vmbo-leerlingen georganiseerde happening.

Start tweetalig onderwijs.

Eindelijk weer een musical, Bananaville, opgevoerd in het Munttheater.

Er wordt een begin gemaakt met het werken in teams.

De kgt-brugklas wordt ingevoerd.

De laatste opgravingscampagne van de Archeologieclub vindt plaats.

Startnotitie over het Weerter onderwijs.

De landelijke actie ‘Pimp my premier’ zorgt voor de nodige ophef.

2006

Instelling digitaal leerlingvolgsysteem. Afschaffing van de tafeltjesavond.

De herschikking van het Weerter onderwijs wekt veel emotie op.

2007

De aangekondigde controle op de onderwijstijd vindt plaats: proefwerkweken worden projectweken.

Er komt een tweetalige havo-klas.

De vernieuwde Tweede Fase begint met nieuwe vakken als wiskunde C en wiskunde D en het vak maatschappijwetenschappen.

Leerlingen halen 6.520 euro op voor een Cordaidproject in Kenia.

Start van bètatechniek.

Potentiële pabo-studenten krijgen rekenlessen.

2008

Samenwerkingscontracten met SABIC en de Technische Universiteit Eindhoven.

Alweer een verbouwing: een nieuwe hoofdingang en een nieuwe administratie.

We hebben nu een frontoffice-backoffice.

Wil Lippits-Wacht neemt afscheid als voorzitter centrale directie. John Hausmans neemt waar.

Het thema van de laatste schooldag is ‘On the farm’.

De school bestaat 40 jaar.