Eerste ingezonden herinneringen geplaatst …

Het begin is gemaakt, want de eerste herinneringen druppelen bij onze redactieleden Margaret Haarmans en Jan Wolter binnen. De redactie heeft deze onder het kopje ‘Herinneringen’ geplaatst. Zij hoopt dat dit ook jou inspireert om je eigen herinnering in te sturen.
Herinneringen in de vorm van alleen foto’s worden tzt in een fotoalbum op de website geplaatst en kun je naar info@philipsvanhorne50.nl sturen.

De redactie hoopt dat ook jij jouw herinnering aan de ‘Philips’ met de redactie, je oud-klasgenoten, -docenten of -collega’s wilt delen.

Privacywetgeving – Foto’s op jubileumwebsite

Op deze website worden foto’s en video’s geplaatst, omdat de jubileumcommissie van mening is dat dit bijdraagt aan het jubileumgevoel van de Philips.
Uiteraard zal de redactie alleen ‘neutrale’ foto’s en video’s plaatsen.
Mocht het toch voorkomen dat wij een foto plaatsen waar je moeite mee hebt en opstaat, dan vragen we je een email te sturen naar info@philipsvanhorne.nl.

Wij halen dan zo snel mogelijk deze foto van de website.

Jouw bijdrage in herinneringen

2018 … 50 jaar Philips van Horne.

De jubileumcommissie is volop bezig met het organiseren van een heleboel interessante, sportieve, leerzame en gezellige activiteiten. Vol trots is op 11 januari, tijdens de opening van de school, de jubileumsite gelanceerd: www.philipsvanhorne50.nl

Van harte hopen we dat jullie de weg naar deze site gaan vinden.

Op deze site vind je de geschiedenis van de school, een overzicht van alle evenementen die georganiseerd worden, een heleboel nieuws, foto’s en video’s, en de mogelijkheid om herinneringen aan de school te lezen, maar ook om eigen herinneringen te delen. Kijk maar eens naar de voorbeelden op de site. Het maakt niet uit welke band je hebt of had met de school, heb je een verhaal, wellicht voorzien van foto’s, stuur dit dan in. Jan Wolter en Margaret Haarmans zorgen ervoor dat alle herinneringen goed geordend in het digitale jubileumboek opgenomen worden. Zo ontstaat een mooi archief.

Hartelijke groet,

De jubileumcommissie

Graaf van Horne: De musical met veel oud-leerlingen

 

‘50 jaar Philips van Horne’ steunt onderwijsproject in Malawi

Gedurende het gehele jubileumjaar steunt de Philips van Horne een onderwijsproject in Malawi.

Al vanaf de start in 1968 (de school is ontstaan uit een fusie tussen het seminarie en gymnasium van de Paters van de Heilige Geest, de MMS van de zusters Ursulinen, het Pensionaat (mulo) van de Broeders van St. Louis en de beide stads- (m)ulo’s…) heeft de Philips van Horne een open oog en een warm hart gehad voor de problematiek van de Derde Wereld.

Vanaf de jaren ‘80 is er zelfs structureel sprake van jaarlijkse terugkerende acties voor (onderwijs-) projecten van oud-leerlingen; oud-leerlingen, die in ontwikkelingslanden werken of gewerkt hebben of projecten van personen met een directe of indirecte band met de Philips van Horne ( zie achtergrondinformatie)

Na  een onderbreking van twee jaar wordt in dit jubileumjaar de draad weer opgepakt.

Dit keer is de keuze dus gevallen op Malawi, een van de armste, democratische landen van de wereld.

 

Waarom Malawi? 

In dit Afrikaanse land werkt Weertenaar Jos Kuppens, directeur van het ‘Centre for Social Concern’.  Hij vervult vanuit zijn centrum een belangrijke rol op het gebied van armoedebestrijding en ontwikkeling van de arme massa.

Een andere reden voor de keuze voor Malawi is onderwijzeres Thérèse Huibregts uit Weert (moeder van twee oud-leerlingen). Zij  coördineert en ondersteunt al tien jaar kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Projecten gericht op de armsten in de samenleving.

Samen met Jos Kuppens en oud-docent aardrijkskunde Jan Leenders heeft zij onderwijsprojecten aangedragen in het kader van het 50-jarig jubileum van de Philips van Horne.

 

Gedurende het gehele jubileumjaar zal een deel van de opbrengst van jubileumactiviteiten ten goede komen aan onderwijs in Malawi.

Het onderwijsproject ‘Malawi en de Philips van Horne’ wordt aangedragen en gesteund door:

 • Thérèse Huijbregts (docent Koala school AZC),
 • Annemieke Leenders (journalist NOS),
 • dr. Maurice Adams (hoogleraar TU Tilburg) en
 • dr. Simone Kuppens, gynaecoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
 • de dochters van Thérèse, de oud-leerlingen, Martine Jacobs (docent en assistent teamleider AZC Kwadrant ) en Carlijn Jacobs (administratief medewerkster),
 • Pater Jos Kuppens, director Centre for Social Concern, Lilongwe, Malawi)
 • Dr. Mirjam Vossen (mediawetenschapper, deskundige Malawi)
 • Bert van Dijk (docent LO en lid van werkgroep ‘Philips van Horne en Derde Wereld’
 • Jan Leenders (oud-docent aardrijkskunde en lid werkgroep ‘Philips van Horne en Derde Wereld’

 

 

Philips van Horne en de Derde Wereld

De Philips van Horne scholengemeenschap heeft vanaf de start in 1968 (de school is ontstaan uit een fusie tussen het seminarie en gymnasium van de Paters van de Heilige Geest, de MMS van de zusters Ursulinen, het Pensionaat (mulo) van de Broeders van St. Louis en de beide stads- (m)ulo’s…) een open oog en een warm hart gehad voor de problematiek van de Derde Wereld.

Vanaf de jaren ‘80 is er zelfs structureel sprake van jaarlijkse terugkerende acties voor projecten van oud-leerlingen; oud-leerlingen, die in ontwikkelingslanden werken of gewerkt hebben.

 Welke projecten komen in aanmerking?

De vijf criteria:

 1. De indiener van het project moet oud-leerling/docent zijn (geweest) van de Philips van Horne;
 2. Het ingediende project dient een onderwijs- of opvoedingsproject te zijn;
 3. het project moet kleinschalig van opzet zijn;
 4. Het project moet ten goede komen aan het armste deel van de bevolking;
 5. De lokale economie moet mee profiteren van het uitvoeren van de project.

Welke projecten heeft de Philips van Horne de laatste 30 jaar o.a. gefinancierd
•          1985: Bolivia (1e PvH project, Eric Vrijsen: transistorradio’s voor de Yunga-indianen…)
•          Mozambique (2x): middelbare school in Xai-Xai (Monique van Hoof)
•          Haïti: opvang en begeleiding ongehuwde tienermoeders
•          Ghana: basisschool en weeshuis (Vivi Weinstock)
•          Mauretanië( Merijn Smeets via Zip Your Lip)
•          Namibië: muziekschool
•          Nigeria: middelbare school
•          El Salvador: basisschool
•          Oost-Timor: basisschool (Monique van Hoof)
•          Kenia: middelbare school
•          Nepal: school voor blinde en dove kinderen
•          Kenia, Nairobi: straatkinderenproject Nairobi
•          2007-2008: Tanzania: basisschool (Rob Weekers)
•          2008-2009: Afghanistan: basisschool Tagai Khoaja (Najla Sarai)
•          2009-2010: Laos: basisschool “Ban Phatao” (Joost Leenders)
•          2010-2011: Jemen; school / tehuis voor geestelijk gehandicapten kinderen (Mart van de Mortel)
•          2011-2012: Roemenië; Romaschool in Apalina een stadsdeel van Reghin (Theo Werkhoven)
•          2012-2013: Oeganda: basisscholen via Edukans (Nicole Saha en Shirin Senden)
•          2013-2014: Tanzania: Stichting Peramiho; onderwijs, waterprojecten en gezondheidszorg (Monique Derrez)
•          2014-2015: India: straatkinderenproject; Truike Boekholt (het 30e en laatste project)
•         2018-2019: Malawi; onderwijsprojecten: Thérèse Huijbregts, Jan Leenders, Bert van Dijk, Mirjam Vossen e.a.

 

 

Programma

In navolging van het 25- en 40-jarig jubileum ligt het zwaartepunt van de festiviteiten eind september 2018. 
Op kermiszaterdag, 29 september 2018, vindt dan de derde grote Philips van Horne reünie plaats. Een reünie voor oud-leerlingen en (oud-) personeel. 

Gedurende het gehele schooljaar zijn er, in de beste traditie van de school, activiteiten op het gebied van muziek, sport en cultuur.
Activiteiten, niet alleen voor leerlingen, ouders en (oud-) personeel, maar ook voor de inwoners van de regio Weert.

 

 • 30e Van Horne Pop: het 30e van Horne Pop op vrijdag 13 april en een ‘Van Horne Pop reunion’-concert’ op zaterdag 14 april 2018 in het bekende Weerter muziekcentrum “De Bosuil”.
 • Klassiek ‘Philips van Horne’ concert: vrijdag 26 oktober 2018, Franciscushuis Weert:klassiek concert door oud-leerlingen.
 • Expositie ‘Van Horne Beeldend 50’; 12 tot en met 28 oktober 2018, monumentale Paterskerk: expositie van oud-leerlingen (en personeel) die professioneel kunstenaar zijn.
 • Lezingen: oktober t/m december 2018, Theater de Huiskamer (voormalige Hoogh Weert):  diverse lezingen en presentaties van oud-leerlingen met een bijzonder beroep; binnenkort worden de namen bekend gemaakt.
 • Kerstmarkt: een jubileumkerstmarkt december 2018.
 • Diverse sportactiviteiten en sportclinics voor leerlingen.
 • Een sponsor(wandel)loop voorjaar 2019.
 • 35e Muziekgala: Op muziekgebied zijn er ook twee jubilea te vieren: het 35e Muziekgala in het Munttheater (maart 2019)
 • Jubileum Derde Wereld project ‘Malawi’: Het hele jaar door wordt aandacht besteed aan het jubileum-onderwijsproject van de Philips van Horne in Malawi. Er worden gastlessen gegeven en er wordt geld ingezameld.


Jubileumcommissie ’50 jaar Philips van Horne’

De jubileumcommissie ’50 jaar Philips van Horne’ is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen.
De coördinatie is in handen van een kerngroep bestaande uit: Margareth Haarmans, Bert van Dijk, Jan Leenders en Arno Verrijth ( voorzitter).

Oproep kunstexpositie ‘Philips van Horne 50 jaar beeldend’

In verband met de expositie ‘Philips van Horne 50 jaar Beeldend’ in de monumentale Paterskerk op de Biest, roept de jubileumcommissie ’50 jaar Philips van Horne’ oud-leerlingen op die professioneel werkzaam zijn als kunstenaar in de sector ‘KUNST EN VORMGEVING’. De expositie vindt plaats van 12 t/m 28 oktober 2018.
Belangstellende oud-leerlingen kunnen een mail met CV sturen naar: expositie@philipsvanhorne50.nl

Personen die namen weten van oud-leerlingen die in deze sector werkzaam zijn: reageer op dit bericht!

 

Gezocht klassenfoto’s en groepsfoto’s

Heb je nog klassen- of andere leuke groepsfoto’s van je tijd op de Philips, stuur ze dan aub naar info@philipsvanhorne50.nl?
(fotografeer of scan de originele foto met een smartphone)
De ingestuurde foto’s worden dan op de jubileumwebsite geplaatst.
Hoe meer foto’s hoe beter.

Voorbereidingen jubileumactiviteiten – oktober 2017

De activiteiten tijdens het jubileumjaar worden georganiseerd door verschillende werkgroepen, elk met zijn eigen ‘kartrekker’.
In oktober 2017 zijn deze kartrekkers bij elkaar gekomen om enige afspraken te maken met de kerncommissie, bestaande uit Bert van Dijk, Margaret Haarmans, Jan Leenders en Arno Verrijth.
De werkgroepen werden vertegenwoordigd door de kartrekkers:

 • Marcel van Berlo – sponsoring
 • Pascal Cardinaal – expositie / Unplugged
 • Sharon van Dael – muziekgala
 • Bert van Dijk – Van Horne Pop Reunion / sportactiviteiten
 • John Gerits – klassiek concert
 • Margaret Haarmans – digitaal jubileumboek
 • Maja Kesten – Kerstmarkt
 • Jan Leenders – PR en sociale media / Derde wereld project
 • Gonnie Poell – buurt
 • Léon Smeets – gastlessen oud-leerlingen
 • Arno Verrijth – leerlingenfeest / reünie

Na deze bijeenkomst zijn de werkgroepen gestart met de voorbereidingen.

 

Voorbereidingen reünie – januari 2018

Tijdens het 50-jarig jubileum mag een grote reünie uiteraard niet ontbreken. Op kermiszaterdag 2018 zal dan ook de derde grote Philipsreünie worden gehouden. Op deze dag hopen we weer veel oud-leerlingen en (oud-)personeelsleden te mogen ontvangen in ons gemoderniseerde schoolgebouw. De werkgroep reünie bestaat uit Jan Leenders, Lud de Jager, Emmy Nellen, Gonnie Poell, Gerty Reynders, Marcel van Berlo, Pascal Cardinaal, Leon Smeets en Arno Verrijth. Deze groep van (oud-)personeelsleden zal tot aan Kermiszaterdag zorgen voor een gevarieerd programma waarbij elkaar ontmoeten uiteraard het centrale thema is.

Op deze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en het nieuws.