DE GROOTSTE DEMONSTRATIE OOIT IN WEERT…(1968)

EEN PROTEST TEGEN DE INVAL VAN DE SOWJET-UNIE IN TSJECHO-SLOWAKIJE

(Beeld en commentaar: Joop Mittelmeijer, docent Nederlands Gymnasium van de Heilige Geest)

Scholieren van het Bisschoppelijk College en de gloednieuwe Philips van Horne ( o.a. Gymnasium van de paters van de Heilige Geest, MMS (Ursulinen) en een aantal hoogwaardigheidsbekleders (o.a. burgemeester van Grunsven, deken van Bommel, schoolhoofden) liepen in 1968 door de straten van Weert om te protesteren tegen de brute inval van de Sowjet-Unie (en andere leden van het Warschau Pact) in Tsjecho-Slowakije. Dit alles naar aanleiding van de Praagse Lente, onder leiding van de politieke leider Alexander Dubček (1921-1992)

• De film is ‘een kopie van een kopie van een kopie…’