Aanmelden reünie

Zoals is een bijgewerkt overzicht van de aangemelde reünisten op deze website geplaatst. Zie ook de volgende link Overzicht aangemelde reunisten

Als je problemen of vragen hebt omtrent de aanmelding voor de reünie, dan kun je deze stellen via een email aan info@philipsvanhorne.nl.

In verband met de inkoop van drank en spijs heeft het onze voorkeur dat je je vooraf aanmeldt.

Reünie

Grote Philips van Horne reünie – handleiding aanpassen lijst met aangemelde reünisten

Het overzicht met reeds aangemelde reünisten is te vinden onder Evenementen – Reünie.

In de beschrijving is een link opgenomen met aangemelde reünisten.
De vetgedrukte en gearceerde namen zijn de nieuw aangemelde reünisten.

De lijst is gesorteerd op Achternaam (kolom C). Je kunt ook sorteren op bv examenjaar. Kies dan in de bovenste rij met pictogrammen voor ‘Sorteren en filteren’ en vervolgens ‘Aangepast sorteren’ en kies voor sorteren op examenjaar

sorteren op: kolom E volgorde A tot Z.