Reünie – laatste nieuws

De werkgroep reünie bestaande uit de (oud-)personeelsleden Marcel van Berlo, Pascal Cardinaal, Jan Leenders, Emmy Nellen, Gerty Reijnders, Léon Smeets en Arno Verrijth zijn druk bezig met de voorbereiding. Na een uitgebreide opwarmer in de vorm van sociale media (Facebook en jubileumwebsite) staat het inschrijfformulier nu bijna twee weken online. Elke week wordt de up-to-date lijst met aangemelde personen op de Evenementenpagina van deze website geplaatst. De ‘nieuwe’ aanmeldingen worden vetgedrukt en gearceerd weergegeven.

De eerste gesprekken voor de foodtrucks zijn gestart. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Daarnaast start de werkgroep de komende weken met de invulling van de gastlessen oud-docenten tijdens de reünie. En ook de andere activiteiten worden verder uitgewerkt. Te denken valt hierbij aan een ruimte waar de Archeologieclub zich kan tonen, de verschillende lokalen met (foto-)materiaal van reizen, … en zal de computerclub uit de jaren 80 een duidelijke plek krijgen. Tenslotte wordt bekend welke muzikale invulling de avond krijgt.

Heb je vragen en/of opmerkingen ten aanzien van het jubileum en in het bijzonder de reünie, dan kun je delen met ons delen via info@philipsvanhorne.nl of bel tijdens kantooruren naar 0495431030 (en vraag naar Arno Verrijth).

 

Klassenfoto’s 2008-2017

Klassenfoto’s 1988-1997

Van Horne Pop in de media